Orkesterkort

Här är tre kort som vi fått skickat till oss från Barbro Abrahamsson i Fjällbacka.
Observera att det är både fram och baksida.
Stort tack till dig Barbro!

Framsidan på första kortet som är från 1991.

...och här är baksidan på första kortet.
Observera att det dessutom är signerat.

Framsidan på det andra kortet.

...och baksidan på det andra kortet.

Här är framsidan på ett tredje kort från 60-talet.

...och här är baksidan på det tredje kortet.
Observera vad de kallade varann.

2